KÖPVILLKOR Alla varor förblir leverantörens egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Minsta beställningsbelopp som expedieras är 100 kr. Skicka inga förskott. Vi kan inte ansvara för t.ex. pengar, checkar och frimärken som skickas i brev. Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” på denna webbsida. Vi förbehåller oss rätten att makulera köp. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Observera att uppgivet lagersaldo ej alltid stämmer överens med verkligt lagersaldo. Vi förbehåller oss rätten att makulera order. I priserna ingår moms med 25%. Om du är under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd att beställa hos oss. BETALNING OCH LEVERANS Vi skickar våra paket med DHL, och i vissa fall UPS. Fraktkostnad från 59 kr. Ev. postförskottsavgift tillkommer. Normal leveranstid är 1-5 arbetsdagar. BETALNINGSSÄTT  Du har möjlighet att betala din order på följande sätt:
  • Postförskott
  • Klarna Faktura
  • Klarna Kortbetalning
EJ UTHÄMTAD VARA För ej utlösta försändelser debiteras en avgift om 375 kr inkl. moms för att täcka Usa On Line AB:s transport- och administrationskostander. TRANSPORTSKADOR Alla paket som lämnar oss är försäkrade. Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast på plats hos ombudet. Har du öppnat paketet och upptäcker skada så kontakta oss på 08-4464900 eller mail: info@usaonline.se. ÅNGERRÄTT/RETUR I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument 14 dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. I de fall där värdeminskning skett vid öppnandet och kontrollen av varan kommer USA On Line AB debitera kunden för denna värdeminskning. Vid återsändandet skall returfrakten vara betald samt med faktura/följesedel bifogad och i förekommande fall vara tydligt märkt med returnummer. Varan bör vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t.ex. wellpappkartong) då det åligger kund att produkten inkommer till Usa On Line AB samt att den inte skadas under returtransporten. På propellrar som testats gäller ej ångerrätt, däremot tillämpas bytesrätt till annan modell eller stigning. Vid retur eller byte av varor betalar kunden själv returfraktkostnaden. Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel, kontaktar ni oss för kostnadsfri retursedel. OBS! Vi återbetalar ej den ursprungliga fraktkostnaden. EJ returrätt eller ångerrätt på tänddelar och elektronik, ex powerpacks, trim/tilt motorer, startmotorer etc. Vid retur eller byte måste följande information bifogas varan:
  • Avsändare
  • Önskas byte, i så fall mot vad?
  • Bank, clearing och kontonummer
  • Om denna information saknas blir kunden själv ansvarig att kontakta oss inom 3 månader för åtgärd. Vi har ingen möjlighet att ”lagra varor” som saknar ovanstående information, och kommer därför att slängas efter 3 månader.
SAMTLIGA RETURER RETURNERAS SOM FÖRETAGSPAKET Vi har inte möjlighet att kostnadsfritt hämta ut försändelser hos ombud. Försändelser som skickas till oss via ombud (dvs vi skickar ut personal för att hämta upp det), debiteras en serviceavgift på 150kr/per paket, på rekommenderade brev debiteras en serviceavgift på 300kr/per brev. REKLAMATIONER  Vi lämnar 2 års garanti på alla sålda delar, där inget annat anges. Vid reklamation skall köparen kontakta säljaren innan någon åtgärd vidtas. Vid godkänd reklamation ersätter eller reparerar vi den felaktiga delen. Vi ansvarar ej för följdskador oavsett orsak. Originaltillverkarens monterings- och skötselinstruktioner skall följas. Vid försäljning utanför Sverige betalar köparen samtliga fraktkostnader. PERSONUPPGIFTER I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans. FORCE MAJEURE Usa On Line AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.  

___________________________________________________________________________________________________

GDPR Dina Personuppgifter hos oss (2018-05-24) Så skyddar vi dina personuppgifter och hur hanterar vi dina personuppgifter? Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna leverera våra produkter samt erbjuda så bra service och erbjudanden som möjligt. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och att du ska ha kontroll över dem. Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen. Genom att använda genom att vara eller bli kund hos oss, accepterar du vår personuppgiftspolicy.  Vill du att vi tar bort den information som vi redan har om dig skickar du enklast ett mail. Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här Ändamålet: Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra olika tjänster så som att leverera, varor hålla garantier och andra åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra vårt produktutbud. Även för att kunna marknadsföra relevanta erbjudanden till dig. Därutöver kan dina personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring och redovisning) som vi enligt lag är skyldiga att hålla. Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre. Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är mycket restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av dina personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan. Vilken information samlar vi in om dig? Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter. Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet, till exempel för att leverera el till dig och uppfylla beställningar av tjänster. Information om varor/tjänster – detaljer angående dina avtal och de varor/tjänster du har köpt. Analys och kundundersökningar. Vi genomför analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Vi samlar exempelvis in information som till exempel din elförbrukning för att kunna ge dig relevant information och erbjudanden. Vad gör vi med din information? Levererar, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att förbättra vårt produktutbud, riktade och relevanta erbjudanden och för att kunna ge dig som kund bra service. Vilka hanterar din information? Endast de som måste hanterar dina specifika personuppgifter för att vi skall kunna utföra en överrenskommen tjänst, har behörighet att komma åt de uppgifterna. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Som kund till oss kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund en optimal upplevelse samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas. Cookies Vi använder cookies eller liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd kundupplevelse online. Utöver våra tjänster ingår analys, statistik och marknadsföring. När du besöker våra sidor. Vilka är dina rättigheter? Vid förfrågan få tillgång till egna uppgifter (registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till dessa uppgifter. Rättelse av uppgifter. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter. Radering av uppgifter. Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Vi kan neka din begäran ifall det finns en rättslig anledning eller legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Sociala medier Vår närvaro i sociala medier består av konton som representerar USA On Line AB Tänk på följande när du interagerar med våra sociala mediekanaler:
  • Om du lämnar personlig information om dig själv eller någon annan via direktmeddelande i våra sociala kanaler hanteras dessa uppgifter på samma sätt. Publika kommentarer på våra inlägg eller publika inlägg som görs på våra sidor av privata användare eller andra officiella sidor kan komma att plockas bort utan förvarning om kommentaren eller inlägget: a) kränker enskildas personliga integritet och/eller som omfattas av sekretess b) innebär spridning av personlig information om tredje person
  • Publika inlägg på våra sidor eller kommentarer på våra inlägg kan komma att användas av tredje part. Detta har vi inte har möjlighet att påverka eller kontrollera.