Info om våra ersättningsmotorer

Våra ersättningmotorer är av högsta kvalitet. Vi kan ersätta dom flesta av marknadens marinmotorer, Mercruiser, Volvo Penta mfl

Allmänt
Vår leverantör är en av Amerikas största leverantörer av ersättningsmotorer i USA med över 10 000 levererade enheter per år. Motorerna uppfyller  originaltillverkarens alla specifikationer - i flera fall med råge då strävan är att inte bara återskapa motorns funktion utan även förbättra den. Flertalet ersättningskomponenter anskaffas med högre krav än vad många  originaltillverkare har. I Våra ersättningsmotorer bytes dessa delar ALLTID UT, vilket inte alltid är fallet hos konkurrenterna. En ersättningsmotor från oss har högsta kvalitet. En Motor från oss har som sista fas genom gått en ”hård” kvalitetskontroll innan den lämnar fabriken och kan därför levereras med ett gott garantiskydd.

Omfattning
Motorn demonteras röntgas och gjutgodsdetaljer metallblästras.
Cylinderblock, topplock och vevaxel rengörs och kontrolleras (elektromagnetiskt) avseende sprickbildning. Alla bulthål rengörs och tejpas. Cylinderblocket precisionsborras för anpassning till de nya kolvar som ska monteras samt precisionsslipas (med diamant) för god kolvringstätning och lång livslängd. Vevaxeln rengörs igen med fina borstar genom alla oljekanaler, slipas och poleras. Oljekanaler slutrengörs med textil duk med långt högre krav än originaltillverkarnas specifikationer. Topplocket bearbetas för anpassning till nya ventiler med -styrningar. Styrningarna precisionsslipas (med diamant) för bästa anpassning till ventilskaften. Ventilsätena precisionsslipas med modernaste teknik (Serdimaskin). Topplockets anliggningsyta mot cylinderblocket bearbetas därefter för fullgod tätning. Efter ytterligare rengöring monteras nya ventiler med fjädrar och tillbehör. Slutligen görs en vacuumtestning av topplocket för främst kontroll av ventilfunktion/-tätning. Både ventiler och ventilsäten är av rostfritt material vilket är en kvalitet som originaltillverkarna saknar i sina motorer. Likaså är kolvarna av en högre kvalitet än originalen. Vevstakar rengörs, metallblästras och lageranpassas varefter nya kolvar med kolvringar monteras.

 

Cylinderblocket förses med mässings- och oljepluggar, ny oljepump samt ny kamaxellagring. Högtrycksluft blåses genom alla olje- och vattenkanaler för att med säkerhet avlägsnas alla föroreningar. Cylinderväggar slutrengörs med textilduk. Vevaxel och kolvar med nya lager (tremetall) monteras varvid ett speciellt och dyrbart teflonsmörjmedel (AL22) utnyttjas som reducerar risken för (olje)torrstart.

 

Ny kamaxel med ny synkroniseringsanordning monteras varefter topplocket monteras till cylinderblocket. Till sist monteras resterande komponenter (nya) i ventilsystemet varefter motorn är leveransklar. Ersättningsmotor levereras med alla nödvändiga packningar för nödvändiga överflyttningar mellan motorerna, ny oljepump och ett protokoll över motorn. Motorerna levereras dock utan ventilkåpor och tändsystem liksom utan oljetråg.

Våra Strokade (6,2L) motorer levereras med svänghjuloch balanshjul för optimal gång. Nya komponenter som används vid monteringen på fabrik. (Enbart högkvalitetsprodukter)

 

   • Ventiler (Manley)
   • Övriga ventildetaljer (Elgin)
   • Kolvar (Badger)
   • Kolvringar (Hastings)
   • Kamaxel
   • Kamaxellager (Durabond)
   • Synkroniseringsanordning (Dynagear)
   • Oljepump
   • Packningar (FelPro)   

Vi arbetar med att lägga upp våra ersättningsmotorer i shopen. Under tiden, slå oss en signal på 08-446 49 00 så berättar vi om vårt utbud!
Call Now ButtonRing oss så hjälper vi dig
preloader