FAQ Sötvattensystem

Sötvattensystem kan också kallas för ”ett slutet kylsystem”. Det engelska namnet är ”fresh water cooling system” (FWC). Detta är inte att förväxla med sjövatten/sötvatten, vilket också kan vara havsvatten/saltvatten… (dvs vatten som tas utifrån och pumpas in i motorn för kylning och tillbaka ut igen med avgaserna genom limporna). Fråga (F): Vad är sötvattenkylning? Svar (S): Det är den marina versionen av kylsystemet som du har i din bil. De flesta marina motorer börjar som en icke-marinmotor och är avsedda at ha en ren, icke-frätande frostskyddsvätska som kylvätska som cirkulerar mellan motorn och kylaren. I den marina versionen av kylsystemet med sötvattenkylning, ersätts kylaren med en värmeväxlare. Havsvatten, i stället för luft, passerar genom värmeväxlaren och absorberar värmen från motorns kylvätska och släpps sedan överbord. Många marina motorer använder det ursprungligen billigare sjövattenkylningssystemet av kostnadsskäl, men i längden blir det mycket dyrare. I detta fall förorenat, frätande havsvatten som pumpas direkt in i motorn, äter upp en marinmotor inifrån och orsakar stor skada. F: Vilka fördelar får jag av sötvattenkylning? S: Det viktigaste fördelarna är: längre livslängd på motorn, förenklad vinterförvaring, lättare att få varmvatten i pentry & värme i kanbinen. Längre livslängd – beror på att ingen korrosion uppstår – De flesta marina motorer ”rostar slut” snarare än ”går slut”. Genom att ersätta frätande sjövatten med kylarvätska, kommer du att förhindra korrosionsskador. Inga avlagringar – Fullständig eliminering av kalkavlagringar inuti vattenkanalerna i motorn. De salter som finns i havsvatten, liksom ”hårt” färsktvatten, skapar avlagringar som kommer att begränsa kylvätskans flöde och värmeöverföring. Rätt motortemperatur – För bästa livslängd och prestanda fungerar bilen vid en mycket högre temperatur än en sjövattenkyld marinmotor. Genom konvertering till sötvattenkylning kan man lättare få upp rätt motortemperatur med en högre ställd termostat. Detta i sin tur kommer att ge dig en bättre bränsleekonomi, mindre motorslitage, ingen vevhuskondens, ingen oljautspädning och inget slagg. Förenklad vinterförvaring – Genom att ha ett frostskyddsmedel året runt, blir vinterförvaringen mycket enklare. Att lätt få pentryvatten & värme i kabinen – det blir lätt att ansluta varmvattenberedare och hyttvärmare till systemet då man utnyttjar motorns överskottsvärme. F: Finns det olika typer av sötvattenkylning? S: Det finns två grundläggande system. Block och avgasgrenrör (limpan), fullsystem. I dessa system är det inte bara motorblocket, men också avgasgrenrör som ingår i kylvätskesystemet. Avgas knän, där sjövattnet kommer in i avgassystemet, förblir alltid på sjövattensidan. Fullsystem är inte möjligt på alla motorer på grund av bristen på vattenanslutningar på avgasgrenrör och på sjövattenpumpens kapacitet. Detta är ofta ett problem med drev-motorer. Dessa problem kan lösas men blir ofta för dyrt. Ett vanligt fullsystem är dyrare vad gäller hårdvara och inte minst installation. ”Blocket only”, halvsystem.Den dyraste delen på motorblocket i ett ”Blocket only”- system, är kylvätskesystemet. Avgasgrenrören är kvar på sjövattensidan. Halvsystem är billigare att köpa och enklare att installera. Ifall man kan hitta nya avgasgrenrör till en rimlig kostnad, är detta ofta den mest kostnadseffektiva lösningen. Gör en noggrann total kostnadsjämförelse mellan hel och halv system innan beslut fattas. F: Ska jag byta till sötvattensystem även om jag inte har min båt i saltvatten? S: Ja, för att förenkla vinterförvaring, eliminera all korrosion och skräp skador. Även om sjö-och flodvatten inte är lika skadlig som havsvatten, innehåller det ofta salter som ger avlagringar, föroreningar, lera, sand och andra marina organismer som ofta kan vara mycket skadlig. F: Hur länge kommer min sjövattenkylda motor att hålla? S: Omöjligt att säga. Vatten förhållandena, och därmed korrosion, varierar plats till plats. Det största problemet är att eftersom skadan är intern och helt dold, finns det inget exakt sätt att mäta skadorna och förutsäga när motorn kommer att gå sönder. F: Hur länge kommer min motor att hålla med ett sötvattensystem? S: Den kommer att slitas ut på ett normalt sätt. De flesta marina motorer ”rostar slut” snarare än ”tjänar ut”. Med ett genomsnitt på högst 50 driftstimmar per år på fritidsbåtar, kan ”nedslitningstiden” för en sötvattenskyld och väl underhållen motor, mätas i decennier snarare än år. F: Min motor är gammal. Är det meningsfullt att konvertera till ett sötvattensystem? S: Absolut. Helst bör en omvandling till sötvattensystem göras när motorn är ny. På så sätt kan du undvika skador på din motor. Men genom att installera ett sötvattensystem på en äldre motor, kommer du att förhindra ytterligare skador och du kommer att njuta av alla andra fördelar med ett sötvattensystem. F: Jag trodde att ett sötvattensystem främst var till för större båtar? S: Det kan det ha varit så, men bör inte vara det. Fabriksnya, sötvattenkylda motorer installeras ofta i större och dyrare båtar. Den extra kostnaden är relativt låg i förhållande till den totala kostnaden för en större båt. Men i mindre båtar utgör motorn en betydligt större del av båtens totala värde. Ägaren bör därför bry sig mer om skicet och värdet på motorn, eller också kommer han att få betala det på lång sikt i form av för tidigt motorbyte eller dåligt andrahandsvärde. F: Somliga båtförsäljare säger att ett sötvattensystem inte är nödvändigt? S: Det beror på vad man menar med nödvändigt. Ett sötvattensystem är inte nödvändigt i den meningen att din motor kommer att sluta fungera i morgon om du inte har det. Det är inte heller nödvändigt att byta olja och filter och många andra saker som du normalt gör för att din motor ska ge dig maximal livslängd och prestanda. Fördelarna med sötvattenskylning är mer av långsiktigt typ. För att hålla kostnaderna för en ny båt på en acceptabel nivå, tvekar en del återförsäljare att rekommendera alternativ som inte är absolut nödvändiga när man köper båten. F: Om sötvattenskylning är bra, varför är inte det standard från motortillverkaren? S: Det är helt enkelt en fråga om kostnad. Båtbranschen är mycket kostnadskänslig. De flesta båtbyggare vill inte spendera mer pengar än vad som är absolut nödvändigt på motorpaketet och därmed installera den billigare sjövattenkylda motorn. Förbättringar såsom ett sötvattensystem, blir ett tillval. F: Jag kommer förmodligen sälja min båt innan jag får några problem kylsystemet. Varför ska jag då konvertera? S: Andrahandsvärdet av en båt med ett sötvattensystem är mycket högre. Ett sötvattensystem på din marinmotor är det bästa sättet att avvärja en tidsinställd bomb som en sjövattenkyld motor innebär för en potentiell köpare. En marinmotor är inte som däcken på en bil, där det är möjligt att bedöma hur mycket liv som är kvar. Korrosionsskador är helt dolda och omöjligt att mäta eller upptäcka. Ett sötvattensystem visar att det inte finns några obehagliga överraskningar. Det visar också att den tidigare ägaren var kunnig och förmodligen i alla andra avseende, tog väl hand om motorn. F: Hur kan jag få varmvatten i båten och/eller kabinvärme genom att skaffa ett sötvattensystem? S: Det är ett enkelt tillägg. Din marinmotor kan ge denna värme på samma sätt som din bilmotor ger bilen värme. Ett komplett utbud av varmvattenberedare och kabinvärmare finns i handeln. Installationen är lika enkel att göra själv som ett enkelt VVS-jobb. F: Kan ett sötvattensystem påverka min motorgaranti? S: Nej. Det finns ingenting i ett av de ledande sötvattensystemen som kan göra skada på motorn så länge systemet fungerar normalt. På grund av sin höga prestanda har de utformat sina system så de har en mycket hög säkerhetsmarginal vid normal kylning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Ring oss så hjälper vi dig preloader